Služby

Lekce jazyků /
語言教學/语言教学/
外国語を習いましょう/

What can you learn here?

◆ Jazyky / 語言 / 语言 / 言語/ Languages :

čínština a japonština / 華語、日語 / 汉语,日语 /中国語、日本語 / Mandarin, Japanese

◆ Místo / 上課地點 / 上课地点 / 場所 / Place :

  • Jihlava
  • Skype /Zoom
  • Další / 其他 / その他/ Others

Číslo studentů人數 / 人数 / 人数 / Student number:

1-5 studentů / 1-5 名 / 1-5 名 / 1-5 名 / 1-5 students

………………………………………………………………………………………………………………..

Překlad / 翻譯/ 翻译 / 翻訳 / Translation

◆ Od japonštiny nebo angličtiny do číštiny /
日、英進中 / 日、英进中
日本語や英語から中国語へ /
Japanese and English to Mandarin /

收費/收费/費用/Fees/Ceny

Kontaktujte prosím níže uvedenou e-mailovou adresu :
請洽以下電子郵件位址/请洽以下电子邮件地址 :
以下のメールアドレスからお問い合わせ下さい :
Please contact the email address below :

info@taiwang.cz